شیشه محافظ تابش

  • شیشه محافظ تابش در اتاق CT یا اتاق اشعه ایکس

    شیشه محافظ تابش در اتاق CT یا اتاق اشعه ایکس

    شیشه محافظ تشعشع از شیشه نوری با محتوای سرب بالا با تکنولوژی تولید خوب و ابزار بازرسی نوری ساخته شده است. مواد داخلی تمیز، شفافیت خوب، محتوای سرب زیاد و سایر ویژگی ها است، محصول دارای توانایی محافظت در برابر اشعه قوی است، می تواند به طور موثری مسدود کند. اشعه ایکس، پرتو Y، کبالت 60 اشعه و اسکن ایزوتوپ، و غیره. شیشه سرب می تواند اشعه ایکس را مسدود کند، جزء اصلی شیشه سرب اکسید سرب است، عملکرد پرتوهای مسدود کننده را دارد.